Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ

ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ

1 min
13ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ

ସିଏ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଆଦର ଗେଲ

.........ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ ! ୦ !


ମଉନ ରହିଲେ ପାଖକୁ ଆସେ

କଅଁଳ କଥାରେ ବଢ଼ିଆ ହସେ

ରୂପ ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ଫୁଲ

.........ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ ! ୧ !


ମନ ଆଇନାର ସୁନ୍ଦରୀ ଛବି

ତା' ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ କବି

ସୁନାଠୁ ହୀରାଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ 

.........ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ ! ୨ !


ହାତ ପାଆନ୍ତାର ସୁଖର ଆଶା

ଜମା ଭୁଲିବନି ଦୁଃଖର ଭାଷା

ମନ ବୁଝିବାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଗାଲ

.........ନିଜ ଠାରୁ ବେଶି ପାଉଛି ଭଲ ! ୩ !
Rate this content
Log in