Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Rojalin Mishra

Tragedy

3.3  

Rojalin Mishra

Tragedy

ମୁଁ ଯେ...

ମୁଁ ଯେ...

1 min
3.1K


ମୁଁ ଯେ ଫୁଟିଛି ଫୁଲ ହୋଇ

ଏଇ ଧରାଧ।ମେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ

ସଭିଙ୍କ ହିତେ ଜୀବନ ସମର୍ପି

ସାଉଁଟେ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ

ମମତ୍ୱର ବାସ୍ନା ପଛେ ଥିବା

ଛଳନା,ପ୍ରତାରଣାର ମହମହ ବାସ,

ମିଛ ଅନୁରାଗ ଓ ଅଳୀକ ଭଲପାଇବା ନେଇ

ବୟସର ବଗିିଚାରେ

ଏକଜୁଟ ହୋଇଚାଲେ

ଅଝଟପଣ ପାଇଁ

କ୍ଷତାକ୍ତ ମନରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା

ଲୋତକରୂପୀ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁୁୁଡିକର ସମାବେଶ।।


Rate this content
Log in