Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Rojalin Mishra

Romance Tragedy


4.0  

Rojalin Mishra

Romance Tragedy


କାହିଁକି

କାହିଁକି

1 min 22 1 min 22


କାହିଁକି ଏ ସୁୁସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଖିରେ

ଆଜିବିି ସତେକ ଅପେକ୍ଷାର

ଗୋଲାପୀ ଚାହାଣୀ,

କାହିଁକି ଏ ସିକ୍ତ ଅଧରେ

ଆଜିବିି ଶତ ଶୁଭେଚ୍ଛାର 

ପ୍ରଲମ୍ବିିତ ହସର ମଧୁ ରାଗିଣୀ??

କାହିଁକି ଏ ମଧୁୁୁମିତ ହୃଦୟରେ

ଆଜିବିି ଶତ ଉନ୍ମେଷର

ନିିଃସ୍ପନ୍ଦ ପ୍ରେମାସ୍ପର୍ଧା,

କାହିଁକି ଏ ଅସରନ୍ତି ଚଳାପଥ ଧାରେ

ଆଜିବିି ଶତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର

ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା??


Rate this content
Log in

More oriya poem from Rojalin Mishra

Similar oriya poem from Romance