Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rojalin Mishra

Inspirational Children

4.0  

Rojalin Mishra

Inspirational Children

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ

1 min
22


ରାକ୍ଷୀ 

ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅକୁହା ପ୍ରୀତିର ସାକ୍ଷୀ  ।।

ଏ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଅଳୀକ

ଯେ ରହିବ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ

ଏ ସମ୍ପର୍କତ ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ 

ରହିିିଛି,ରହିିିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ।।

ଭାଇ,ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ମୁଁ

ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖି ସାକ୍ଷୀ ,

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ସଦା

ସମୟକୁ ଜଗି ରଖି ।।

ଭାଇ, ତୋର ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ପାାଇଁ

ନିତି କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା,

ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରି,ନିତି ପାଉ ଥାଆ 

କାର୍ଯ୍ୟ କରିିିବାର ପ୍ରେରଣା ।।


Rate this content
Log in