Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mr.GAGAN BIHARI NAYAK

Tragedy Inspirational

3.5  

Mr.GAGAN BIHARI NAYAK

Tragedy Inspirational

ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳେନା

ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳେନା

1 min
89


ମା'ର ଜଠରୁ ଜନମିଲି ଯେବେ 

ମା; ମାଟି କୋଲେଇଲା ।

ଦୁଇ ମା ମୋର ଏ ସଂସାରେ ବଡ 

ମୋ ଜୀବନ ଗଢି ଦେଲା ॥୦॥


ମାଆର କ୍ଷୀରେ ଥିଲା ଅମୃତର ଧାରା 

ତାକୁ ପାନ କରି ବଡ ହେଲି ପରା ॥

ମାଆ ମାଟି କଲା ଶସ୍ୟ ଫଳ ଦାନ 

ଖାଇ ସେ ଆନ୍ନକୁ ହେଲି ଚିର ଧନ୍ୟ ॥

ଭୁଲି ବିନି କେବେ ସେ ମାଆ ମମତା 

ଜନ୍ମ ପରେ ଯେ ପାଳିଲା ॥୧॥ 


ଯେବେ ପଡେ ମୋର ଜନମ ଦିନ 

ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ କରି ଦିଏ ଦାନ 

ଏ ଦେଶ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 

ଖୁସି ହୁଏ ମନ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ।

ଗରିବ ଭିତରେ ଗରିବ ମୁଁ ଦୀନ 

ଜନ୍ମ ଦିନ ନ ପାଳିଲା ॥୨॥Rate this content
Log in