Sushma Manjari Dash

Abstract Tragedy Fantasy


3  

Sushma Manjari Dash

Abstract Tragedy Fantasy


ମେଘ

ମେଘ

1 min 209 1 min 209

ଛଅ ଋତୁ ମଧ୍ୟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନ୍ୟ ତମ

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ଵହେ ଝାଳ ଘମଘମ    

    ଶୁଖିଯାଏ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ର ଜଳ

ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳ ଆକାଶକୁ ଯାଏ

ଆକାଶ ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମେଘ ଭାସଇ ଆକାଶେ

ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପୁଣି ବର୍ଷା ରୂପେ ଖସେ          

ମେଘ ସହ ମେଘର ହୁଅଇ ଘର୍ଷଣ  

   ନିଆଁ ବାଣ ସଙ୍ଗେ ପୁଣିି ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ       

    ଭୀତ ତ୍ରସ୍ତ ନର ନାରୀ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦେ   

      ନିସ୍ତବ୍ଧ ପୃଥିିବୀ ରାଣୀ ତାହାରି ପ୍ରମାଦେ ।Rate this content
Log in

More oriya poem from Sushma Manjari Dash

Similar oriya poem from Abstract