Sushma Manjari Dash

Tragedy


3  

Sushma Manjari Dash

Tragedy


ଗଛ

ଗଛ

1 min 189 1 min 189

ଜୀବ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ଯେ

             ଅଟଇ ତ ସିଏ ଗଛ

ବାୟୁମଣ୍ଡଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଦେଇ।                            

ପରିବେଶ ରଖେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ।        


ଚେର ଠାରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡ                            

ଲାଗଇ ବିଶ୍ଵକଲ୍ୟାଣେ      

ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଳ ବାୟୁ ଦିଏ।                             

କପଟ ନ ରଖି ମନେ ।        


ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦିଏ ଅମ୍ଲଜାନ                                

ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଫଳ          

ବଦଳରେ ତାର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରୁ

               ନିଏ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଲ  ।        


ପର ଉପକାରୀ ଅଟେ ପୁଣି ସିଏ

               ପର ସେବା ବ୍ରତ ତା'ର  

ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନାହିଁ  

                ଗଛ କାଟେ ବାରମ୍ବାର  

                          Rate this content
Log in

More oriya poem from Sushma Manjari Dash

Similar oriya poem from Tragedy