Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance

ଲୁହ ଛଳ ଛଳ

ଲୁହ ଛଳ ଛଳ

1 min
11


ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦେଖି ଦେଇ

ଚାଲିଗଲ ତୁମେ ଦୂରେ

କଥା ପଦେ ମାତ୍ର କହିଲନି ଆଉ

ସାତପର ହେଲି ବାରେ !


ଆପଣାର ବୋଲି ବଡ଼ କରିଥିଲି

ଏଇ କ'ଣ ଫଳ ତେବେ

ଜୀବନଟା ସତେ ମାୟା ମରୀଚିକା 

ଭାବିବାକୁ ଦେଲ ଲବେ,

ଜୀଇବାଟା ଯାହା ବିଷମକୁ ଲାଗେ

ପଛ କଥା ମନ ଝୁରେ !


ଦୋଷ କରିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୋଷୀ

ମନା ନାହିଁ ଜମା ଟିକେ

ରାଗ କରି ମିଛେ ଦୋଷୀ ବନାଇଲ

ନିଜ ପାଖେ ନିଜେ ଠକେ,

ତଥାପି ମୁଁ ଅଛି ରାଣ ଦେଇ ପରା

ତୁମ କଥା ବେଶି ଘାରେ !


Rate this content
Log in