Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Romance

4.7  

ଶୁଭ୍ରା ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତ

Romance

ଜହ୍ନର ଠିକଣା

ଜହ୍ନର ଠିକଣା

1 min
360


ଜହ୍ନର ଠିକଣା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋତେ

ମୋ ପାଖେ ମୋ ଜହ୍ନ ଅଛି

ତୁଳନା କରିଲେ ମୋ ଜହ୍ନ ସାଥିରେ

ଆକା ର ଜହ୍ନ ନୁହଁ କିଛି ॥


ଧୋବ ଫରଫର ଜହ୍ନର ଦେହରେ

ଟିକେ ତ କଳଙ୍କ ଥାଏ

ମୋ ଜହ୍ନ ଦେହରେ ନାହିଁ ତ କଳଙ୍କ

ତା ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଏ ॥


ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଅଟେ ସଭିଙ୍କ ନିଜର 

ମୋ ଜହ୍ନ କେବଳ ମୋର 

କେହି କେବେ ତାକୁ କରି ପାରିବେନି 

ମୋ ଅନ୍ତର ହୃଦୟୁ ଦୂର ॥


ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ସିଏ ଟିକେ ଅଝଟିଆ 

ଗୁଣ ଗାରିମାରେ ଭରା 

କେବେ ହସୁଥାଏ କେବେ ରୁଷି ଯାଏ 

ମୋ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ପରା ॥


ପ୍ରକୃତି ଜହ୍ନଟି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ 

ଦେଖାଇ ପାରେନା ରୂପ 

ମୋ ଜହ୍ନଟି ସବୁ ଦିନ ସୁନ୍ଦର 

କେବେ ସରେନା ଚମକ ॥Rate this content
Log in