Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Arundhati Senapati

Abstract Inspirational


4  

Arundhati Senapati

Abstract Inspirational


ହାସ୍ୟ ରସ

ହାସ୍ୟ ରସ

1 min 23.7K 1 min 23.7K

ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ,

ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ,

ବୀଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଶାନ୍ତ ନବ ରସର

ଏ ସମାହାର କାବ୍ୟକୁ କରେ ସମୃଦ୍ଧ। 


ହେଲେ ଜୀବନ ରୂପକ କାବ୍ୟରେ

ହାସ୍ୟ ରସ ଭରେ ମାଦକତା

କିଛି କ୍ଷଣର ଏ ହସ ଧାରଟିଏ

ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଭରେ ଆଭା।


ହାସ୍ୟ ରସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପରିହାସକାରୀ

ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି

ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସେ ରଙ୍ଗବୋଳା

ମୁହଁ ପଛରେ ରଖି ହସେ ଓ ହସାଏ।


ଦୁଃଖର ନଈରେ ଖୁସିର ନାଆଟିଏ

ବାହି ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ 

ଯିଏ ବାହାନିଏ ସିଏ ଏଠି ଜୟ କରିଯାଏ

ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ।Rate this content
Log in

More oriya poem from Arundhati Senapati

Similar oriya poem from Abstract