Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Anita Dash

Abstract Inspirational Others


2.6  

Anita Dash

Abstract Inspirational Others


ଶରୀର ଘଟେ ଦେ ପ୍ରତୟ ପାଣି

ଶରୀର ଘଟେ ଦେ ପ୍ରତୟ ପାଣି

1 min 752 1 min 752

ମଙ୍ଗଳ କାରିଣୀ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି

ମଙ୍ଗ ଧରିଥା ମା ଚଉକସ କରି

ମଝି ଦରିଆରେ ଭାସୁଆସଛି ତରୀ

ମହାପ୍ରଳୟ କି ଆସୁଅଛି ମାଡି !

ମଞ୍ଜ ଥରଉଛି ତାର ଗରଜନ

ମରି ମରି ଯାଏ ଆଶାର ସପନ

ମିଛ ମିଛ ଲାଗେ ବଂଚିବାର କ୍ଷଣ

ମନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବାତାବାରଣ ।

ମାୟା ମୋହ ତୃଷ୍ଣା କବଳରେ ପଡି

ମନ୍ଦ କରମର ଲନ୍ଦଫନ୍ଦେ ଜଡି

ମଜଭୁତ ତରୀରେ ଫାଟ ଧାଡିଧାଡି

ମହା ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଆଣେ ତଡି !

ମଲାଜହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ ଦିଶଇ

ମୁଠା ମୁଠା ଦୁଃଖ ପ୍ରତିପଦା ଛାଇ

ମହାଶୂନ୍ୟେ ସତେ ଯିବକି ମିଳେଇ

ମୂଲଚାଲ ପରା କିଛି ସରିନାହିଁ !

ମନେ କୁହୁଳୁଛି ଅନୁତାପ ବହ୍ନି

ମରମ ତରଳି ଲୋତକର ପାଣି

ମିନତୀ କରୁଛି ମାଗୋ କାତ୍ୟାୟନୀ

ମୋ ମାଟି ଘଟେ ଦେ ପ୍ରତୟର ପାଣି ।

ମାର ହୃଦୟ ଦୟାର ବାରିଣୀ

ମମତାର ଜଳ ସିଞ୍ଚିଦେ ମା ଆଣି

ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ

ମହୀରୁ ଦୁର୍ଗତି ଦୂରାଅ ଜନନୀ ।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Anita Dash

Similar oriya poem from Abstract