@xdtsfcbx

Prasanna Kumar Das
Literary Colonel
55
Posts
12
Followers
0
Following

ପରିଚୟ: ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା କୂଳର କୁମାଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଭାଷା ଜାତି ପରିଚୟ, ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି.. ଜାତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଗରିମା କରେ ନିଶ୍ଚୟ।।

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile