Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Chinmaya Nayak

Abstract

2  

Chinmaya Nayak

Abstract

ଘର

ଘର

1 min
8


ଘର ଛାଡ଼ି କେବେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ମନେନାହିଁ,

ସଂସାର ମେଳାରେ ବାଟ ଭୁଲି ଘର ଖୋଜୁଥାଇ ।


କୋଠା ଘରକୁ ମୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ,

ନିଜ ଘର ନିଜ ଠିକଣା ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲିଥାଏ ।


ଏ ଘରେ ଥାଇ ମୁ କେତେ ଆସବାବ ସଜାଡ଼ିଛି,

ସେ ଘରକୁ ଶେଷେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲିଅଛି ।


ଏଘର ବିଛଣା କେତେ ସପନର ଅଟେ ସାକ୍ଷୀ,

ସପନେ ସପନେ ଜୀଵନବି ଦିନେ ଯିବ ଥକି ।


ଥକାମନ କଥା ମାନି ମୋହ ତେଜ ଏ ଘରର ,

ନିଜ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ହୁଅ ଆଗଭର ।


ଏପାରିର କର୍ମ କରିବି ମନେ ନ ରଖି ଆଶା,

ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବି ମୋର ନିଜ ବସା।


ନିତ୍ୟଲୋକ ମୋର ସଠିକ ଠିକଣା ଯାଗେ ମନେ,

ନିତ୍ୟପୁରୁଷ ନେଇଯିବେ ପାଶେ ଶେଷେ ଜାଣେ ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract