Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Tankadhar Majhi

Abstract Others

4.8  

Tankadhar Majhi

Abstract Others

ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ

ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ

1 min
58ଘଡ଼ଘଡି଼ ଧମକ ଦେଇ

ଦଳେ ମେଘ ଉଡ଼ିଗଲେ

ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲି

କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁଏ ପାଣି ପଡ଼ିଲାନି ବୋଲି 

ପଛ ସ୍ମୃତିସବୁ ମନରେ ଉଦଭ୍ରାନ୍ତ କଲା ।


ନିଜ ନିଜ ନିଡ଼ ଅଭିମୁଖେ 

ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଉଡିଗଲେ

କା ଭାଁ ଶବ୍ଦ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା

ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାର

ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ । 


ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ

ପତ୍ରମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲୁଥିଲେ

ଏକାନ୍ତର ଜୀବନ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା

ଝରଣାର ଝରଝର ଝରିବା ଶବ୍ଦ ବି

କାହାର ଡାକ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା । 


Rate this content
Log in