Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

MANASWANI SAHOO

Children Others

4.3  

MANASWANI SAHOO

Children Others

ଚନ୍ଦା ମାମା

ଚନ୍ଦା ମାମା

1 min
147


ଚାନ୍ଦ ଦେଶେ ଯିବା ଆସରେ ଆସ,

                            ଭବିଷ୍ୟତେ ସେଠି କରିବା ବାସ।

ପୃଥିବୀ ମାଆର ଏକଇ ଚାନ୍ଦ,

                               ରୂପ ନେଇ କବି ରଚଇ ଛାନ୍ଦ।


ଚନ୍ଦା ମାମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସବୁ,

                             ମାମୁଁ ନୁହେଁ ସେ ଉପଗ୍ରହ ବାବୁ।

ଜଳ ବାୟୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ,

                             ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ସତ୍ତା ନଥାଇ।


ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସିଏ ବୁଲଇ,

                          ଦିନରେ ନୁହେଁ ସେ ରାତ୍ରେ ଦିଶଇ।

ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବେ ହେଲା ତିଆରି,

                                ଜଣା ପଡିବ ତା କଥା ଭିତିରି।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Children