Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Surjyakanta Dash

Romance

2  

Surjyakanta Dash

Romance

ଚିଠି

ଚିଠି

1 min
24ମୋର ଗହନ ମନର କଥାକୁ

      ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛି

ଚିଟାଉର ଭାଷା ମୋ ମନର ବ୍ୟଥା

       ପ୍ରୀତିରେ ବୁଝିବ ଭାବୁଛି ।୧।


ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ବିନା ଏଠି

       ଚିଟାଉ ସାହାରା ଦେଖିଛି

ଭଲପାଅ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଥରେ

        ବାଟ ତୁମ ଚାହିଁ ରହିଛି ।୨।


ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହି ରହି

        କାହାକୁ କହିବି ଭାବୁଛି

ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନରେ ଭାବନା କୁ ମୁଁ

          ଚିଠି ଦ୍ବାରା ବଖାଣୁଛି ।୩।


      


Rate this content
Log in