Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sabitri Mohapatra

Abstract Romance Tragedy

3.6  

Sabitri Mohapatra

Abstract Romance Tragedy

ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ

ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ

1 min
55


    

ସବୁ ସଂପଦ କୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଥିଲି ତୁମରି ହାତକୁ ଧରି,

ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ତାକୁ ନିଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି । 


ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇଥିଲି ଭାଂଗି  ପଡିନାହିଁ ମନେ , 

ସୁଖରେ ହୋଇନି ଆତ୍ମହରା କେଭେଁ ଦୁଃଖରେ ହାରିନି ଦିନେ ।


ବିତିଗଲା ପୁଣି ଅନେକ ବରଷ ତୁମରି ମୁହଁ କୁ ଚାହିଁ ,

କେତେ ଝଡଝଞ୍ଜା ଆସିଛି ଜୀବନେ ନୀରବେ ଯାଇଛି ସହି ।


ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନେ ସ୍ମୃତି କେତେ ମନେ ଆସେ ,

ଭାବି ବସିଲେ ସେ ପ୍ରହେଳିକା ଲାଗେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଭାଷିଆସେ।  


ମନ ଚାହେଁ ଆଜି ଶୁଣିବି ତୁମଠୁ କେଇପଦ ମିଠା କଥା,

ବଢିଯିବ ମୋର ବଂଚିବାର ମୋହ ମନେ ରହିବ ନି ଆବିଳତା ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract