Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Sabitri Mohapatra

Others


4.0  

Sabitri Mohapatra

Others


ନିଝୁମ  ରାତ୍ରିର କୋଳେ

ନିଝୁମ  ରାତ୍ରିର କୋଳେ

1 min 47 1 min 47

  

ଭାବିବାକୁ ଭଲଲାଗେ ବସି ଏକାନ୍ତରେ, 

ସ୍ଵପ୍ନ ତୁମେ କାହିଁ ଆସ ନିରୋଳା ରାତ୍ରି ରେ । 


ସାଥି ତୁମେ ମନେପଡ ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ,

କେଇପଦ କଥା ହେବି ଖୋଜେ ମୁଁ ସାଥିରେ ।


ଭାବନାରେ ମଜେ କେତେ ଏ ଖିଆଲି ମନରେ, 

ସ୍ମୃତି  ତୁମେ ଆସ ସେହି ଅସହାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ।  


ନିଝୁମ ରାତ୍ରିର କୋଳେ ଦେଖେ ସ୍ଵପ୍ନ ନୂଆ ସକାଳ ର, 

ଭାଙ୍ଗେ କେତେ ଗଢେ ପୁଣି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୁଷ୍ଠାର ।


ଅଭିନବ ରୂପ ସାଜି ହୁଏ ନିତ୍ୟ ସେ ଦିନର, 

ଅଭିମାନେ ମନ କେତେ ଭରିଯାଏ ପୁଣି ଅନୁଶୋଚନା ର । 


କେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଲଂଘିଯିବ , ପର୍ବତ ଗହ୍ବର ,

କେତେବେଳେ ମନର କୋହ ବହେ ହୋଇ ଧାର ଧାର।


Rate this content
Log in