Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

BISWESWAR MAJHI

Abstract

4.0  

BISWESWAR MAJHI

Abstract

ବଢିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ

ବଢିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ

1 min
7


 ବଢିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ

କରାଳ କରୋନା ଗ୍ରାସିଲା ଧରା

ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ।


ଖଟିଖିଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ଛାଡିଲେଣି କେତେ ଜୀବନୁ ଆଶା ।


ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନଉକା ବାହି

ଘରମୁହାଁ ଡର ଜୀବନେ ନାହିଁ।


ସଭିଏଁ ବିକନ୍ତି ପରିବା ଫଳ

କିଣିବାକୁ କା'ର ଅଛି ବା ବଳ !


ଭୂତାଣୁ ସାଥିରେ କାଳେ ଆସିବ

ଥୋକେ ଭୁଲିଲେଣି ବଜାର ଦ୍ରବ୍ୟ।


ଚୁଳ ବଢିଲାଣି ଋଷି ପରାୟେ

ସେଲୁନ୍ ବିପଦ ଅଧିକ ଭୟେ।


ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସଜ୍ଞା ନିରୂପଣ

ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ସମସ୍ୟା ଭୀଷଣ ।


ଓପିଡିରେ ତାଲା ମେଡିକାଲରେ

ରୋଗ ଲୁଚିବ କି କରୋନା ଡରେ ! 


ସର୍କାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଶଙ୍ଖେ ସମୁଦ୍ର

ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ହେବ କି ଆର୍ଦ୍ର !


ସରକାର ବସି ଭାଳେଣି କରେ

ଲକ୍ ଡାଉନ୍ କୁ ଖୋଲି ନ ପାରେ ।


କୋଡିଏ କୋଡିଏ ବରଷ ଯାକ

ଲକ୍ ହୋଇ କିବା ଲାଗିବ ଜଙ୍କ !

   


Rate this content
Log in