Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା

Romance Fantasy Others

3  

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା

Romance Fantasy Others

ଅଳସୀ ଅଳକା

ଅଳସୀ ଅଳକା

1 min
25ସତରେ !

ଏଇ ସେଇ ଅଳକା

ଯିଏ ଦେଖିଛି 

କେତେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ

ଅଗଣିତ ପ୍ରେମର ଅପାସୋରା

ସ୍ମୃତିର ଛାପ ରଖିଛି ଧରି

ତା' ଅବଲୁପ୍ତ ଏଇ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ...


ସତରେ !

ଏଇ ସେଇ ଅଳକା

ଆଜି ବି ରହିଛି 

ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ

ବହୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତର

କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଫେଣେଇ ଉଠୁଛି

ତା'ର ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ....


ସତରେ !

ଏଇ ସେଇ ଅଳକା

ତା' ସୁପ୍ତ ବାଲୁକା ବେଳାରେ

ମୁଁ ଦିନେ ଭେଟିଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମକୁ

କେଉଁ ଏକ ଦୂର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 

ତା' ତନୁ ବୈଭବ ସୁଷମାରେ 

ଝୁମିଝୁମି ମତୁଆଲା ହୋଇ

ହଜିଥିଲି ତା' ପ୍ରେମରେ ....


ସତରେ !

ଏଇ ଅଳସୀ ଅଳକା

ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି 

କେତେ ଆଶା ଆଉ ହତାଶା ସହିତ 

ସ୍ୱପ୍ନସବୁ ଧୂଳିସାତ୍ ହେବାର କ୍ଷଣକୁ

ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜି

ସାଇତି ରଖିଛି କେତେ ପ୍ରେମୀଙ୍କର

ହୃଦୟର କମ୍ପନକୁ ତା' ନିଜ ଛାତିରେ .......Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance