Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nita Bobade

Inspirational

3.6  

Nita Bobade

Inspirational

यश

यश

1 min
275


यश हे आपल्या सोबतच असते

आपण त्याला जाणायचे असते

केव्हा कधी घडेल हे बघायचे असते

यश हे आपल्या पाठीशी असते ।।

विकासाच्या उंच शिखराकडे बघायचे असते

आपल्या मागोमाग ते येतच असते

कष्ट, मेहनत, प्रेरणा, याच्या स्रोताने,

विकासाचा दिवा लागत असते ।।

खंत कधी बाळगायची नसते

विकासाची किरणे उगवत असते

शांतता, संयम, आत्मविश्वास, चिकाटी

यातच यश हे लपलेले असते ।।        


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational