kishor zote

Classics Inspirational


4.0  

kishor zote

Classics Inspirational


विज्ञान (सहाक्षरी)

विज्ञान (सहाक्षरी)

1 min 203 1 min 203

आयुष्य सुकर

करतो विज्ञान

प्रकाश डोक्यात

मिटवी अज्ञान


मार्ग सत्याचाच

दाखवितो सदा

प्रत्येक गोष्टींचा

हमखास वादा


यशाची पायरी

जो तो चढणार

अधोगती स्वतः

नाही करणार


विज्ञान हा देव

विज्ञान ही माता

ही नव्या युगाची

नांदी आहे आता


Rate this content
Log in

More marathi poem from kishor zote

Similar marathi poem from Classics