Rakesh More

Romance Tragedy


3  

Rakesh More

Romance Tragedy


तुझ्यासाठीच

तुझ्यासाठीच

1 min 410 1 min 410

तू नसतानाही तुझ्यासाठीच

स्वप्न पूर्ण करतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||0||


तू येशील तेंव्हा तुझ्यासाठी

एक जग थाटलेलं असेल

हृदय चिरून दाखवेन तुला

तुझंच प्रेम दाटलेलं असेल

असं मुळीच समजू नकोस

तुझ्याविना हरतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||1||


तुझ्यासाठी आयुष्याला

कलाटणी देत आहे मी

साचा बदलून हृदयाला नवी

धाटणी देत आहे मी

उत्कर्षाचं शिखर नवं

तुझ्यासाठी चढतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||2||


स्वप्नं पाहिली तुझ्यासाठी

पूर्ण ती करणार मी

सुख साऱ्या जगाचं ओंजळीत

तूझ्या भरणार मी

उध्वस्त होणार नाही गं

तुझ्यासाठी घडतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||3||


बर्बाद मला करेल असं

तुझं प्रेम क्रूर नाही

वळून तू बघणार नाहीस

इतकी तू मग्रूर नाहीस

अभावाने तूझ्या सखे

मनात तडफडतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||4||


तुझ्याविना माझं जग

खरंच सखे अधुरं आहे

सुख सारं जगातलं

तुझ्याविना अपुरं आहे

फुलं माझ्या प्रेमाची

बघ तुझ्यावर उधळतोय मी

तुझ्या विरहाच्या दुःखाशी

मनात निःशब्द लढतोय मी ||5||


Rate this content
Log in

More marathi poem from Rakesh More

Similar marathi poem from Romance