Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Pallavi Kharat

Romance


4  

Pallavi Kharat

Romance


तुझीच आठवण

तुझीच आठवण

1 min 14.2K 1 min 14.2K

कोमेजले आहे सारे आता,माहीत असूनही

का मी फुलांमध्ये गन्ध शोधत आहे


लावूनी पंख फुलपाखरांचे इवले इवलेसे

का मी पुन्हा तुझ्याच पाऊलखुणा शोधत आहे


विरले आहे आता सारे माहीत असूनही

का मी पुन्हा पापण्यात स्वप्न रंगवत आहे


घेऊनि थोडे रंग उसने नभातले इंद्रधनुतून

का मी स्वप्नात पुन्हा तुलाच रंगवत आहे


अडखळलेले शब्द सारे अबोल ओठातून फुलवून

का मी पुन्हा काव्याच्या लाटांवरून पाणी उधळत आहे....


Rate this content
Log in

More marathi poem from Pallavi Kharat

Similar marathi poem from Romance