Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rakesh More

Romance Tragedy

3  

Rakesh More

Romance Tragedy

प्रेमाची एक्स्पायरी डेट

प्रेमाची एक्स्पायरी डेट

1 min
9


प्रत्येक गोष्ट एकतर

वेळेआधी, वेळेवर किंवा लेट असते 

जास्त प्रेम प्रेम करू नकोस 

प्रेमाची पण एक्स्पायरी डेट असते || 0 ||


प्रेमाच्या नावाखाली जीवन संपवणं 

याला काय अर्थ आहे 

प्रेमासाठी मागे मागे धावणं 

हे सुद्धा वर्तन व्यर्थ आहे 

वेळेनंतर किंमत संपते 

वेळेआधीच मिळते ती खरी भेट असते 

जास्त प्रेम प्रेम करू नकोस 

प्रेमाची पण एक्स्पायरी डेट असते || 1 ||


प्रेम आहे की नाही कोणावर 

दोन भेटीत स्पष्ट करावं 

टिकवायचं असेल तर टिकवावं 

नाहीतर नातं नष्ट करावं 

वेटिंगवर जास्त ठेवू नए 

खऱ्या प्रेमाची स्वीकृती थेट असते 

जास्त प्रेम प्रेम करू नकोस 

प्रेमाची पण एक्स्पायरी डेट असते || 2 ||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance