Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rakesh More

Classics Inspirational

3  

Rakesh More

Classics Inspirational

आंबट अंगूर

आंबट अंगूर

1 min
11


कशाला टेन्शन घेऊन जगायचं 

जीवन क्षणभंगुर आहे 

जगायचं तर जगा त्या कोल्ह्यासारखं 

ज्याला आंबट अंगूर आहे || 0 ||


जे मिळत नाही अखेर त्याला 

आंबट बोलून चिंता सोडा 

जे मिळतंय विनासायास 

त्याला आपल्याकडे ओढा 

दुःखाच्या फांद्यांवर उड्या मारणारं 

मन चिंतेचं लंगूर आहे 

जगायचं तर जगा त्या कोल्ह्यासारखं 

ज्याला आंबट अंगूर आहे || 1 ||Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics