Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Prachi Surve

Romance


4  

Prachi Surve

Romance


दिवस वेड्या स्वप्नांचे

दिवस वेड्या स्वप्नांचे

1 min 14.3K 1 min 14.3K

दिवस निघून गेले ते

वेडे स्वप्न पहायचे

एकदाच होणारी नजरानजर

आणि प्रेम व्हायचे


भरुनी रंग पंखात

फुलपाखरू उडायचे

गंध होऊनि फुलांचा

पाकळ्यात दडायचे


विखरलेल्या शब्दांना

एक सुरात बांधणे

दिवसाही पडावे जसे

आकाशात चांदणे


भावनांच्या वाहत्या प्रवाहात

वाहायचे

दिवस निघून गेले ते

वेडे स्वप्न पहायचे


Rate this content
Log in

More marathi poem from Prachi Surve

Similar marathi poem from Romance