Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Pandit Warade

Romance


4  

Pandit Warade

Romance


मी न माझा राहिलो

मी न माझा राहिलो

1 min 15.6K 1 min 15.6K

पाहिले जेव्हा तुला मी न माझा राहिलो

भाळलो तेव्हा तुझ्यावर अन् तुझाच जाहलो


पाहिली गालावरील गोड गुलाबी खळी 

उमलली माझ्या मनात तेव्हाच प्रीत पाकळी


काळ्या नागिणीच्या परी पाठीवर वेणी

पाहता कळ काळजात उठतसे जीवघेणी


गजगामीनी तुझी मंद मंद चाल गं

पाहणाऱ्याच्या जीवाचे होई हाल हाल गं


कळले मला सखे गं मीच तुला आवडतो

तुझ्या काळजात बसून हेच मी गं पाहतो


संपले अस्तित्व माझे तुझ्यात विलीन जाहलो

आनंद जीवनात , जरी मी न माझा राहिलो


Rate this content
Log in

More marathi poem from Pandit Warade

Similar marathi poem from Romance