Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Neha Khedkar

Abstract


2.5  

Neha Khedkar

Abstract


तुझे सौंदर्य...

तुझे सौंदर्य...

1 min 256 1 min 256

तुझ्या सौंदर्यात सारे जग सामावले

तुझ्या जाण्याने मात्र ते चित्र पालटले...!


तू येतोस तेव्हा आसमंत खुलतो

तू जातोस तेव्हा आनंद रुसतो..!


तुझे कायमस्वरूपी असणे अशक्य आहे

तुझे रोज परतणे मात्र कटू सत्य आहे..!


असंच येत जा न चुकता रोज भेटीला

जाताना असंख्य आठवणी देत जा सोबतीला..!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Neha Khedkar

Similar marathi poem from Abstract