Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

MAHENDRA SONEWANE

Romance

3  

MAHENDRA SONEWANE

Romance

तळमळ

तळमळ

1 min
11.6K


तुझे सौंदर्य सखी, 

मनी भावत होते|

माझे डोळे निसर्गाशी, 

चाळे करत होते||


पहिला पाऊस मंदगती, 

वाहे वारा हळू|

तुझ्या ओठावरती मादक, 

रंग लागला चढू||


पाऊस पहिला पाहून, 

झाडेही हलू लागले|

तुझ्या यौवनाला पाहून, 

पाणी तोंडाशी आले||


हिरवंगार वातावरण आणि, 

त्यावर ढगांचं आच्छादन|

तुला पाहून लाड कराया, 

तळमळतं माझं मन||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance