Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

3  

MAHENDRA SONEWANE

Inspirational

भोंदूबाबा

भोंदूबाबा

1 min
235


भोंदू बाबा करी । भावनांशी खेळ ।। 

लागे नाही मेळ । अंधश्रध्दा ॥ १ ॥ 


ढोंगी राहतात । ते देव बनून ।।

स्वतः घे ओढून । परआत्मा ॥ २ ॥ 


असे मोह माया । अशांत हैवान ।। 

ठेवूनी गहान । बुध्दी सारी ।। ३ ।।


हरवत आहे । मानवाचे तत्त्व ॥ 

भोंदूचे देवत्त्व । खोटे आहे ।। ४ ।। 


निराश लोकचं । बाबांच्या जाळयात ॥ 

शांतीच्या शोधात । निघतात ॥५ ॥ 


दिसू लागताच । टेकवत माथा ॥ 

विसरली गाथा । तुकाराम ।। ६ ।।


टाळा संमोहन । जिवंत ठेवावं ॥ 

डोळयांनी वाचावं । सुविचार ।।७।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational