Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priti Dabade

Tragedy Others

3  

Priti Dabade

Tragedy Others

तळमळ

तळमळ

1 min
11.6K


हा कोरोना काही जाईना

कशातच लक्ष लागेना

टीव्ही, कॅरम खेळून

मुले गेली कंटाळून


बाबा काही अभ्यासासाठी रागवेना

त्यांना त्याच्या कामातून फुरसतच मिळेना

आई घालते कामाचा मेळ

नवनवीन पदार्थ करण्याचा तिचा चालू खेळ


सारे झाले मोबाईलमध्ये दंग

मग बोलणे झाले एकदम बंद 

मुले लागली शिकू ऑनलाइन 

मित्रांशिवाय वाटेना काहीच फाइन


लहान मुले करेना हट्ट

नातं जपू लागली सर्वांबरोबर घट्ट

खूप आलो आम्ही सगळे जवळ

कोरोनाला घालव लवकर देवा आहे ही तळमळ


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy