Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

काव्य चकोर

Abstract

4  

काव्य चकोर

Abstract

थोडं मनात राहिलेलं

थोडं मनात राहिलेलं

1 min
76


पाऊस 

केव्हाचा पडून गेलाय

अन् आभाळही 

आता लख्ख झालेलं दिसतंय

मोहरली असशील ना तू?

आ हा!

नवा साजही लेवून घेतलेला दिसतोय।


कदाचित 

तृप्तीची अनुभूती घेत असशील

कदाचित 

सामावून घेण्याची क्षमताही संपली असेल

कदाचित 

त्याची आवश्यकताही नसेल

पण तरीही, 

धरली ओंजळ तू सोडू नको

बघ ना! 

अजूनही काही झिरपते आहे

थोडं मनात राहिलेलं।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract