Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

काव्य चकोर

Others

3  

काव्य चकोर

Others

गुरू

गुरू

1 min
97


गुरु ज्यास नाही

ऐसा जगी कोण आहे।

गुरुवीना जीवन 

मातीमोल आहे।


प्रथम गुरु माता

जी प्रेम तुजला देते।

अजाण बालक ते

आई प्रथम वदते।


द्वितीय गुरु पिता

जे धैर्य तुजला देती।

जगी ताठ मानेने

जगण्यास ते शिकवती।


तृतीय गुरु शिक्षक

जे सकल ज्ञान देती।

सुजाण नागरिक

देशाचे ते घडवती।


चतुर्थ गुरु अनुभव

जो समाज तुज देतो।

तुझ्या जीवनाचा मार्ग 

त्यातून सुकर होतो।


Rate this content
Log in