Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

सुरेश पवार

Inspirational

3.0  

सुरेश पवार

Inspirational

सुगरणीचा खोपा

सुगरणीचा खोपा

1 min
324


खोप्यामध्ये खोपा

सुगरणीचा खोपा...१...


हिंडते रानोमाळ 

फिरते चोहीदिशा...२...


लागली चाहूल 

ऐन पाऊसाची...३...


लागली चिंता 

घरटे बांधायाची...४...


करी गवत गोळा

पिंजूनिया खोपा...५...


जसा बांधला बंगला

पिंजूनीया खोपा...६...


खोपा टांगला झाडाला

पिलं झुलती खोप्यात...७...


असा बांधला खोपा

काडी माडी विणून...८...


अशी केली कलाकृती

मानवाला लाजविले...९...


विणीते चोचीने

एक न एक काडी...१०...


अशी डिझाईन 

खोपा टुमदार झाला...११...


न कुठला प्लान न

कुठला आर्किटेक्ट...१२...


सुगरणीच्या हुशारीनं

माणूस हारला माणूस हारला...१३...


अरे खोप्यामध्ये खोपा

सुगरणीचा खोपा...१४...


खोपा झाडाले टांगला 

जीव झाडाले टांगला...१५...


पिलं झुलती खोप्यात

जशी झुलता मनोरा...१६...


खोप्यामध्ये खोपा

सुगरणीचा खोपा...१७...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational