Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.

सुरेश पवार

Others


3.9  

सुरेश पवार

Others


रोपटं

रोपटं

1 min 240 1 min 240

💐💐💐💐💐💐💐💐💐


बाग फुलवितो माळी,

रोज घालतो रोपट्याला पाणी,

त्याची निगा रोज राखतो,

जणू लेकरापरी करतो जपणी.।।१।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


दिवसागणिक वाढते रोपटं,

पानाफुलाने फूलतो,

मोहोर येतो फांद्या फांद्यांवर,

रसाळ फळाने झाड बहरतो.।।२।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


माणसाने शिकावं झाडापासून,

सावली फळे ऑक्सिजन देऊ करतो,

खोड बनून लाकूड बनतो,

शेवटी प्रेत जाळायला स्वतःला जळतो.।।३।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


बागबान हा जणू कर्ता पुरुष,

बाळांना फुलापानाप्रमाणे जपतो,

अंगाखांद्यावर बागडतात मुले,

जीवन जगताना सत्याचा मार्ग दाखवतो.।।४।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


हाल अपेष्टा सोसतात आईवडील,

अपेक्षा फक्त एकच असते,

वृद्धपकाळाची काठी व्हावी,

अंगअंग थरथर कापते.।।५।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


हौस मौज पुरवल्या मुलांचे,

पोटाला चिमटा पीळ देऊन,

मुलांना फुलविले बगीच्या समान,

साऱ्या विश्वाच विष पचवून.।।६।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


कधी उडाली फुलपाखरे,

कळलेच नाही,

बाग फुलविली सोन्यासारखी,

कधी भुर्रकन उडाली उमजलेच नाही.।।७।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


शिकावे वृक्षवेली पासुन,

शेवटच्या श्वासापर्यंत स्वतःला जाळून घेते

कधी तक्रार नाही कोणाजवळ,

आयुष्यभर सावली देत राहते.।।८।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


सृष्टीचा हा नियम वेगळा,

माणसापेक्षा वृक्षाची जपवणूक करा,

जीव लावा सृष्टीला प्राणवायू चा जिवंत झरा,

स्वतःहा घेतो कार्बन वायू सोडतो प्राणवायू वारा.।।९।।


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳*


Rate this content
Log in