Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Navya Gothal

Romance Inspirational

4.0  

Navya Gothal

Romance Inspirational

साथी

साथी

1 min
77


उदास या जीवनी एक आशेचा किरण, 

देऊनिया गेला मनी स्वप्न जगाया स्फुरण!! 


स्वप्न नगरीची छाया मना लागली भुलवू, 

कल्पना रम्य जग मज लागले झुलवू!! 


एकली जरी दिसे परि नसे मी एकटी, 

साथ देण्या मज झाली मनी शब्दांची दाटी!! 


शब्द शब्दांत गुंफूनी खुलू लागले सौंदर्य, 

रूप दिसे माझे गोड हे शब्दांचे औदार्य!! 


सापडले मज जगी अनमोल असे साथी, 

नटविले मन माझे अशी गोड त्यांची प्रिती!! 


गुणगान त्यांचे गाया हाती घेते मी लेखणी, 

गेली शब्दांत रमूनी माझी कविता देखणी!! 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance