Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ranjita Rewale

Others

4.7  

Ranjita Rewale

Others

रंगला रंगोत्सव!!

रंगला रंगोत्सव!!

1 min
296


निळ्या आसमंती आज

मेघ अनोखे दाटले, 

नाही श्रावणाची सर

परि इंद्रधनू उमटले!! 


साज रंगांचा कमानी

आसमंत खुलविते, 

रंगपुष्पांचा तो सडा

वसुंधरा सजविते!! 


रंग रंगात दडली

अनोखी एक खुबी, 

रंगी न्हाली कोमल कांती

गाली हास्याची छबी!! 


रंग पेरूनी अंगणी

प्रेमगंध तो माळिला, 

रंगली गोरी राधा 

अन् शामसुंदर सावळा!! 


सान थोर सारे दंग

मनी मयूर नाचला, 

हर्ष गगनी मावेना

उत्सव रंगांत रंगला!! 


Rate this content
Log in