Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ranjita Rewale

Others

4.3  

Ranjita Rewale

Others

🌷सौंदर्य तुझे🌷

🌷सौंदर्य तुझे🌷

1 min
398


अल्लड मन माझे

गुंतले सखे तुझ्यात, 

मज ह्रदयी राज्य तुझे

तू माझ्या रोमरोमांत!! 


नसता कोणी जवळी

तुझीच साथ मजसी, 

एकाकी त्या क्षणी

प्रेमात अजूनी पाडसी!! 


कैद करी तू मजला

तुझ्या गोड प्रितीत, 

जसे कैद तू करिसी

निसटता क्षण शब्दांत!! 


मनमोहक त्या दृश्यासी

नटविसी तुझ्या सौंदर्याने, 

मन माझे धुंद करिसी

आपल्या देखण्या रूपाने!! 


चोरले तू ह्रदय माझे

पुतळी तू सौंदर्याची, 

साथ मज जन्मभरी हवी

तुझ्या गोंडस रूपाची!! 


सौंदर्य तुझे वर्णू मी किती

तू तर गुंफण शब्दांची, 

तुझ्यामुळेच मी कवयित्री

अन् तू सुंदर कविता माझी!! 


Rate this content
Log in