Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

vaishnavi chavan

Inspirational Others

3  

vaishnavi chavan

Inspirational Others

मुखवट्यांच्या या वास्तवात...

मुखवट्यांच्या या वास्तवात...

1 min
33


एखाद दिवशी केलीच कोणी मदत 

तरी उरलेल्या दिवसात 

आपलं आपल्यालाच आवरावं लागतं..

मुखवट्यांच्या या वास्तवात 

ज्याचं त्यालाच सावरावं लागतं..


भूतकाळाच्या आठवणी 

मनात घर करून बसलेल्या असतानाही 

पुढे मात्र जावंच लागतं,

मुखवट्यांच्या या वास्तवात 

ज्याचं त्यालाच सावरावं लागतं..


प्रसंगी माघार घ्यावी लागते, 

पण त्याच माघारीतून पाऊलवाट काढत 

स्वतःच पुन्हा उभं राहावं लागतं..

मुखवट्यांच्या या वास्तवात 

ज्याचं त्यालाच सावरावं लागतं..


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational