Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

4.0  

Ravindra Gaikwad

Inspirational Others

माझा महाराष्ट्र

माझा महाराष्ट्र

1 min
25


पावनभूमी ही महाराष्ट्राची

महाराष्ट्र माझा महान,

संतमहंतांची भूमी खरी

संस्कारांची ही खाण.


शूर शिवबांचा पराक्रम

या मातीने पाहीला,

सह्याद्रीचा कडा गर्जतो

नमन महाराष्ट्र भूला.


संस्कृतीचा महान महीमा

महान असे संतवाणी,

गडकिल्ले साक्षी देती

ह्रदयी कोरली लेणी .


क्रूष्णा, गोदावरी, भिमा

करीती सुजलाम, सुफलाम,

मळे पिकती सोन्याचे

मातीत गाळूनी घाम.


कोकण सजला,नटला

मुंबई राजधानी छान,

माझा महाराष्ट्र महान

मज वाटे अभिमान.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational