Suresh Kulkarni

Classics


3  

Suresh Kulkarni

Classics


कीडा

कीडा

1 min 190 1 min 190

संशयाचा कीडा 

वाकुडा तिकुडा

लागता एकदा झाड

कुरतडून सोडी!


घालवी मन:शांती 

वाढवीतो भ्रांती

समजेना कसे 

करु निरसन!


संशयाचे भूत 

नाही सरळसूत

बसले एकदा की 

उतरत नाही!


मंत्र तंत्र काही 

चालेना उपाय

काही केल्या 

सोडेना हो झाड!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Suresh Kulkarni

Similar marathi poem from Classics