Prashant Gamare

Fantasy


3  

Prashant Gamare

Fantasy


झाले आकाश ठेंगणे...

झाले आकाश ठेंगणे...

1 min 232 1 min 232

झाले आकाश ठेंगणे..

घडले मनासारखे सारे

आनंद मावेना गगनात,

चला वेचूया नभातले तारे..!


झाले आकाश ठेंगणे..

रोगमुक्त ठरली धरणी

शोधून लस रोगावरची,

केली आरोग्याची पेरणी...!


झाले आकाश ठेंगणे..

शाळेत येवू लागली पोरे

घंटानादाचा होता गजर,

उघडली शिक्षणाची दारे...!


झाले आकाश ठेंगणे..

चालले सुरळीत व्यवहार

बंद पडले एकदाचे,

रोगावरचे कटू समाचार...!


झाले आकाश ठेंगणे..

एकमेकांना भेटली माणसे

विसरून भय आजाराचे,

डोलू लागली मनात कणसे..!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Prashant Gamare

Similar marathi poem from Fantasy