Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ganesh Shivlad

Romance Classics Fantasy

4.2  

Ganesh Shivlad

Romance Classics Fantasy

गुंततो जीव सखे..

गुंततो जीव सखे..

1 min
240


मिटुनी लोचने तू ये माझ्या मिठीत ।

अशी राहू दे मजला तुझ्या कुशीत ।। धृ।।


गंधाळली गर्द निशा धुंद या आसमंती ।

मदन समीर मंद वाहे रातराणी सोबती ।।१।।


उठे तप्त रोमांच यामिनी माझे या तनूत ।

बहर तू अलवार जसा साद मंजुळ वेणूत ।।२।।


गुंततो जीव सखे रेशमी मोकळ्या केसात ।

मखमली स्पर्श सुगंधी भिडे हा काळजात ।।३।।


थरथर ही मम हृदयात ठेव तुझा असा हात ।

फुलू दे मधुर मिलन आहे तरुण ही रात।।४।।


शांत होई मन साजणी तव मलमली अधरात ।

विसावा मिळे क्षणोक्षणी इथे चिर निवांत ।।५।।


बांधूनी पाश घे हळूवार मला तुझे कवेत ।

होऊ दे बिलगुनी प्रेम पहाट मस्त या नशेत ।।६।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance