Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

kishor zote

Inspirational


4.0  

kishor zote

Inspirational


ग्रंथालय (सहाक्षरी)

ग्रंथालय (सहाक्षरी)

1 min 11.8K 1 min 11.8K

चला ग्रंथालय

पुस्तक वाचुया

अभ्यास करून

उत्तर शोधुया


पुस्तक देतात

सदा खरे ज्ञान 

मित्र तोच आहे

आता तरी मान


वाचन ते अन्न 

आहे या मनाचे

स्वतःचे समृद्ध 

विश्व करायचे


ज्ञान कण वेचा

या पुस्तकरूपी

स्वतः करा मोठे

व्हावे विश्वरूपी


Rate this content
Log in

More marathi poem from kishor zote

Similar marathi poem from Inspirational