Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ankit Navghare

Abstract Tragedy

3  

Ankit Navghare

Abstract Tragedy

आज कुठे

आज कुठे

1 min
11.8K


गर्दी लोकांची शोधतो मी त्यात

मिळते का क्षणभर एकांत कुठे


चालतो कल्लोळ भावनांचा मी

शोधतो मिळतो का निवांत कुठे


सदा घोंघावत दुष्ट वारा तो मग

कधीतरी होईल का शांत कुठे 


दुनियेत या जगण्याची ठरवलेली 

चौकट पण त्याची मला भ्रांत कुठे


माझ्यातून कवितेचा की कवितेतून 

माझा झालेला हा मग उत्क्रांत कुठे 


हरविला माझ्यातला मी, शोधतोय

सारीकडे तो मिळतो का आज कुठे


Rate this content
Log in