Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ankit Navghare

Abstract Others

3  

Ankit Navghare

Abstract Others

उद्या काय

उद्या काय

1 min
144


आजसारखाच असेल का उद्या की

उद्या काही वेगळे काही घडेल का


"का देव नाही आला मद्तीला" याचिका

घेऊन कुणी कोर्टाची पायरी चढेल का


जोडताना काही ऋणानुबंध नवे 

कुणी कधी जुने नाते तोडेल का


असतील सगेसोयरे सोबतीला तरी 

एकट्यात बसून कुणी रडेल का


उडून जातील जेव्हा घरट्यातील पाखरे 

चोहिकडे कुणावाचून कुणाचे अडेल का 


जिंदगी जगले जितक्या उत्साहात 

तसे मृत्युचे दार कोणी उघडेल का 


जगताना भलेही केले सारेच शौक पुरे पण

मरताना माझे सुंदर चित्र कुणी काढेल का  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract