Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshaya balakrishnan aalipazham

Romance

4.8  

akshaya balakrishnan aalipazham

Romance

ഉന്മാദം

ഉന്മാദം

1 min
4.1K


പ്രണയം അതൊരു ഉന്മാദമാണ്

യാതൊരു ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും

നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഉന്മാദം

അനുഭവിക്കുന്നു ഞാനും ഈ

ഉന്മാദം പ്രണയമെന്ന ഉന്മാദം

നിന്നിലൂടെ ഞാൻ അറിയുന്നു

പ്രണയത്തിൻ മാസ്മരലോകം

ഉന്മാദത്താൽ തീർത്ത ഈ

മാസ്മരലോകത്തിൽ നിന്നും

 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ

എനിക്ക് ലയിക്കണം ലയിച്ചില്ലാതെ

ആകണം നിന്റെ പ്രണയത്തിൽ

നീ തരുന്ന ഉന്മാദത്തിൽ...


Rate this content
Log in

Similar malayalam poem from Romance