Sandra C George

Crime


4.0  

Sandra C George

Crime


സ്ത്രീയേ മാപ്പ്

സ്ത്രീയേ മാപ്പ്

1 min 11.3K 1 min 11.3K

വന്യ വനാന്തരങ്ങളിൽ, 

രാജാവല്ലെന്നാലും 

ഫണമത് വിടർത്തി ഗർവ്വം 

നടിച്ചിരുന്നൊരു നാഗം, 

ഉഗ്രവിഷമുള്ളൊരു നാഗം.


മകുടിതൻ ഈണത്തിൽ 

മയക്കി വശീകരിച്ചൂ, 

നരൻ കുട്ടയിലടച്ച-

ടക്കി നാഗഗർവ്വത്തെ.

ഗാന്ധിയെ നോക്കി 

കണ്ണുകൾ തള്ളി, 

അയാൾക്ക്‌ വിറ്റു 

പാമ്പാട്ടി കരിമൂർഖനെ.


കാട്ടിലെ സാമ്രാജ്യം 

അന്യമായെങ്കിലും, 

അയാളുടെ കുപ്പി 

ഇനി നാഗ സാമ്രാജ്യം. 

ആദ്യമായി നാഗം 

കണ്ടൊരാ കിടപ്പുമുറിയ-

തിൽ ഒന്നുമറിയാതെ 

മയങ്ങുന്നൊരു സ്ത്രീ.


തുറന്ന് കിടക്കുന്നൊരാ 

ജനാല കണ്ട്, 

സ്വാതന്ത്ര്യം കൊതിച്ചു-

ഉഗ്രവിഷധാരി നാഗം.

ശ്വാസംമുട്ടി നിന്നൊരാ 

നാഗത്തേ മെത്തമേൽ 

ഇഴയാൻ വിട്ടു അയാൾ, 

ഞെരിച്ചൂ അതിൻ കരിമേനീ, 

ഗർവമെടുത്തു കൊത്തി 

നാഗം വിഷമിറ്റിറങ്ങുവോളം.


വിരിഞ്ഞു പടർന്നു 

പാമ്പിൻമേൽ കൊലച്ചിരി 

തെറ്റി നാഗമേ, തെറ്റി 

നീ ദ്രോഹിച്ചതു സ്ത്രീയേ, 

ഒന്നുമറിയാത്ത സ്ത്രീയേ .

കുറ്റബോധം നിരസച്ചൂ, 

നാഗമേ നിൻ സ്വാതന്ത്ര്യം.


അലമാരയ്ക്ക് പിന്നിൽ 

പ്രതി പതുങ്ങി, 

അർഹമായ വിധിയും കാത്ത് 

സ്ത്രീയേ മാപ്പ്, 

സ്ത്രീയേ മാപ്പ്, 

നാഗം കാത്തിരിപ്പൂ, 

തിളയ്ക്കുന്ന നിൻ 

രക്തത്താലുള്ള മരണം.


Rate this content
Log in

More malayalam poem from Sandra C George

Similar malayalam poem from Crime