Reena Mathew

Romance


3  

Reena Mathew

Romance


പ്രണയം

പ്രണയം

1 min 275 1 min 275

തുടിക്കുന്നതി പ്രണയം കണ്ണിലോ അറിയില്ല

മധുരം തുളുമ്പുന്ന വാക്കിലോ

മൃദു വികാരമായി വാക്കിലോ അതോ

മദോന്മതമായി സിരയിലോ


മൃദുവായി വീശുന്ന മാരുതൻ ചൊല്ലി

യിലകളോടൊരു പ്രണയ മന്ത്രം

അല തല്ലിയെത്തുന്ന തിരമാലകൾക്കും

പ്രണയം ഏറെ ഈ തീരത്തോടും


വിടരാൻ വിതുമ്പുന്ന താമര മൊട്ടിനെ

തഴുകിയുണർത്തുവനെത്തുന്ന കതിരോന്റെ

രശ്മി തൻ ലാളനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

പ്രേമവായപ്പോടെ കമല ദളങ്ങളും


പൂന്തേൻ നുകരുവാനെത്തുന്ന വണ്ടിനും

പൂവിനുമുണ്ടൊരു പ്രണയകഥ

വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധ തൻ പ്രേമവും

ജടയിൽ ഒളിക്കുന്ന ഗംഗ തൻ പ്രേമവും

എല്ലാം പ്രണയത്തിൻ ലോല സങ്കീർത്തനം


Rate this content
Log in

More malayalam poem from Reena Mathew

Similar malayalam poem from Romance